Home

Samenwerken aan een duurzame, milieu- en maatschappelijk verantwoorde onderneming en omgeving.

Johan Duyck Milieuadvies levert milieuadvies en bijstand aan de kleine en middelgrote onderneming, bouwheer, architect, aannemer en particulier.

Een duurzame, klantgerichte, pragmatische en nauwkeurige aanpak staat bij elk project centraal.

VERGUNNINGEN

Aanvraag milieu- en omgevingsvergunning, 

project-m.e.r-screening, voortoets-depositiescan

MILIEUADVIES

Vragen inzake milieu? Vraag tijdig advies en expertise.

Erkend milieucoördinator niveau A.

SLOOPDESKUNDIGE

Opmaak van sloop- en asbestinventaris en de begeleiding van het sloopproces.

GRONDVERZET

Voorkom boetes, onnodige kosten en vermijd vertragingen tijdens uw grondwerken.

DENK AAN HET MILIEU

Johan Duyck Milieuadvies helpt je op weg met advies, attesten en onderzoek.