Diensten

VERGUNNINGEN

MILIEUADVIES

SLOOPDESKUNDIGE

GRONDVERZET

JOHAN DUYCK MILIEUADVIES BIEDT U VOLGENDE DIENSTEN


Milieuadvies


Afval- en materialenbeheer

Milieuvergunning (klasse 1, 2 en 3)

Omgevingsvergunning (klasse 1, 2 en 3)

Overnamedossier

Project-m.e.r-screening

Voortoets – depositiescan


Sloop- en asbestinventaris


Grondverzet

Milieuaudit

Milieuadministratie

Milieucommunicatie

Duurzaamheid

Waterstudie

CLP-toets

EEN WOORDJE UITLEG

Wat mag u van Johan Duyck milieuadvies verwachten?

Erkend milieucoördinator niveau A

Sloopdeskundige

Milieuadvies


Bijstand aan de interne milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke.

Interpretatie en implementatie milieureglementering.

Advies inzake afval (afval, grondstof of bijproduct), bodem (grondverzet), water en lucht.

Erkend milieucoördinator niveau A


Sloop- en asbestinventaris


Opmaak sloopinventaris

Opmaak asbestinventaris

Begeleiding van sloopproces tot afvalverwerker

Milieuadministratie


Aangifte van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV)

Aangifte VMM (afvalwater, grondwater)

Grondverzet

Milieuaudits


Milieuaudit om afwijkingen, non-conformiteiten, onnodige kosten, enz. te identificeren en verbeteringsvoorstellen op maat uit te werken.

Waterstudie


Hemelwaterstudie

Afvalwaterstudie

Vergunningen


Aanvraag milieu- en omgevingsvergunning (klasse I, II en III, overname, veranderingen).

Project-mer-screening

Voortoets – depositiescan

Grondverzet


Advies

Administratie

IHM


Opmaak van KBS (kwaliteitsborgingssysteem)

Bijstand KBS-audit

CLP


CLP-toets

Vlaremomzetting gevaarlijke vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en aërosolen.